Kallelse och föredragningslista 2013/14:46

Kallelse och föredragningslista 2013/14:46 EU-nämndens sammanträde 2014-07-11

EU-nämndens sammanträde 2014-07-11

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2013/14:46


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2014-07-11 kl. 10:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Jordbruk och fiske
  Landsbygdsminister Eskil Erlandsson
  Återrapport från möte i rådet den 16-17 juni
  Information och samråd inför möte i rådet den 14 juli
 2. Justering
  ? stenografiska uppteckningar från sammanträdena den 18, 25 och 27 juni
  ? protokoll från sammanträdet den 4 juli
 3. (ev.) Övrigt


  Anm.: Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 16 juli
  kl. 15.00 (telefonmöte) i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Europeiska rådet (extrainsatt)

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.