Kallelse och föredragningslista 2013/14:47

Kallelse och föredragningslista 2013/14:47 EU-nämndens sammanträde 2014-07-16

EU-nämndens sammanträde 2014-07-16

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2013/14:47


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2014-07-16 kl. 15:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

  1. Europeiska rådet
    Statsminister Fredrik Reinfeldt
    Information och samråd inför extrainsatt möte i Europeiska rådet den 16 juli
  2. (ev.) Övrigt


    Anm.: Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 16 juli i Skandiasalen (N3) och behandlar:
    * Återrapportering från Europeiska rådet (Obs! Tiden för mötet är ännu ej fastställt). Nämndens möte äger rum via telefon efter att Europeiska rådet har avslutats

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.