Kallelse och föredragningslista 2013/14:49

Kallelse och föredragningslista 2013/14:49 EU-nämndens sammanträde 2014-07-18

EU-nämndens sammanträde 2014-07-18

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2013/14:49


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2014-07-18 kl. 10:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Utrikes frågor
  Kabinettssekreterare Frank Belfrage
  Återrapport från möte i rådet den 23 juni
  ? delas i postfacken
  Information och samråd inför möte i rådet den 22 juli
 2. (ca 11.00) Allmänna frågor
  Statsrådet Birgitta Ohlsson
  Återrapport från möte i rådet den 24 juni
  ? delas i postfacken
  Information och samråd inför möte i rådet den 23 juli
 3. Justering
  ? stenografiska uppteckningar från sammanträdet den 4 juli
  ? protokoll från sammanträdet den 11 juli


  Anm.: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 19 september
  kl. 09.00 i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Konkurrenskraft

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.