Kallelse och föredragningslista 2013/14:50

Kallelse och föredragningslista 2013/14:50 EU-nämndens sammanträde 2014-08-15

EU-nämndens sammanträde 2014-08-15

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2013/14:50


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2014-08-15 kl. 09:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

  1. Utrikes frågor
    Kabinettssekreterare Frank Belfrage
    Information och samråd inför extra möte i rådet
    den 15 augusti
  2. (ev.) Övrigt

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.