Kallelse och föredragningslista 2013/14:52

Kallelse och föredragningslista 2013/14:52 EU-nämndens sammanträde 2014-09-04

EU-nämndens sammanträde 2014-09-04

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2013/14:52


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2014-09-04 kl. 12:30
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Jordbruk och fiske
  Landsbygdsminister Eskil Erlandsson
  Återrapport från möte i rådet den 14 juli
  Information och samråd inför extra möte i rådet den 5 september
 2. Justering
  ? stenografiska uppteckningar från sammanträdena den 18 juli och den 15 augusti
  ? protokoll från sammanträdet den 15 augusti
 3. (ev.) Övrigt


  Anm.: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 19 september i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Konkurrenskraft

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.