Kallelse och föredragningslista 2013/14:55

Kallelse och föredragningslista 2013/14:55 EU-nämndens sammanträde 2014-09-19

EU-nämndens sammanträde 2014-09-19

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2013/14:55


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2014-09-19 kl. 9:00:
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Konkurrenskraft
  Utbildningsminister Jan Björklund
  Återrapport från möte i rådet den 26 maj
  Information och samråd inför möte i rådet den 25-26 september
 2. (ca 09.10) Konkurrenskraft
  Statssekreteraren Håkan Ekengren
  Återrapport från möte i rådet den 26 maj
  Återrapport från informellt ministermöte den 20-21 juli
  Information och samråd inför möte i rådet den 25-26 september
 3. Justering:
  ? protokoll från sammanträdet den 4 september
  ? stenografiska uppteckningar från sammanträdena den 18 juli, den 15, 30 och 31 augusti samt den 4 september
 4. (ev.) Övrigt


  Anm.: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 26 september
  kl. 09.00
  i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Allmänna frågor

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.