Kallelse och föredragningslista 2014/15:49

Kallelse och föredragningslista 2014/15:49 EU-nämndens sammanträde 2015-09-14

EU-nämndens sammanträde 2015-09-14

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2014/15:49


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2015-09-14 kl. 8:30:
Plats: RÖ9-54 (EU-nämndens sessionssal)

Föredragningslista

 1. Rättsliga och inrikes frågor
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
  Information och samråd inför möte i rådet den 14 september
 2. (ev.) Övrigt

  Anm.: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 25 september
  kl. 09.00
  i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  *Konkurrenskraft

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.