Kallelse och föredragningslista 2015/16:48

Kallelse och föredragningslista 2015/16:48 EU-nämndens sammanträde 2016-06-15

EU-nämndens sammanträde 2016-06-15

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2015/16:48


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2016-06-15 kl. 14:30
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Ekonomiska och finansiella frågor
  Finansminister Magdalena Andersson
  Återrapport från möte i rådet den 25 maj
  Information och samråd inför möte i rådet den 17 juni
 2. Justering
  Protokoll från sammanträdet den 10 juni och uppteckningar från sammanträdet den 3 juni
 3. (ev.) Övriga frågor


  Anm.: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 17 juni
  kl. 08.30 i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Information om EU:s tillsyn av Sveriges hantering av skyddsvärd EU-information från riksdagens juridiska enhet
  * Utrikes frågor
  * Miljö

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.