Kallelse och föredragningslista 2015/16:52

Kallelse och föredragningslista 2015/16:52 EU-nämndens sammanträde 2016-06-30

EU-nämndens sammanträde 2016-06-30

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2015/16:52


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2016-06-30 kl. 16:30
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Återrapportering från Europeiska rådet
  Statsminister Stefan Löfven
  Återrapportering från möte i Europeiska rådet
  den 28 juni samt från informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer den 29 juni 2016
 2. (ev.) Övrigt

  Anm.:
  Nästa sammanträde äger rum fredagen den 8 juli 2016
  kl. 10:00 i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Ekonomiska och finansiella frågor
  * Ekonomiska och finansiella frågor- budget

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.