Kallelse och föredragningslista 2015/16:5

Kallelse och föredragningslista 2015/16:5 EU-nämndens sammanträde 2015-10-02

EU-nämndens sammanträde 2015-10-02

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2015/16:5


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2015-10-02 kl. 9:00:
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Ekonomiska och finansiella frågor
  Finansminister Magdalena Andersson
  Återrapport från möte i rådet den 14 juli
  Återrapport från informellt ministermöte den 11-12 september
  Information och samråd inför möte i rådet den 6 oktober
 2. (ca. 09.45) Rättsliga och inrikes frågor
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
  Återrapport från möte i rådet den 22 september
  Information och samråd inför möte i rådet den 8-9 oktober
 3. (ca. 10.30) Rättsliga och inrikes frågor
  Statsrådet Anders Ygeman
  Återrapport från möte i rådet den 15-16 juni
  Information och samråd inför möte i rådet den 8-9 oktober
 4. (ca 11.15) Transport, telekommunikation och energi
  Statsrådet Anna Johansson
  Återrapport från möte i rådet den 11 juni
  Information och samråd inför möte i rådet den 8 oktober
 5. (ca. 11.35) Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor
  Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
  Återrapport från möte i rådet den 18 juni
  Återrapport från informellt ministermöte den 16-17 juli
  Information och samråd inför möte i rådet den 5 oktober
 6. (ca. 11.50) Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor
  Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll
  Återrapport från möte i rådet den 18 juni
  Information och samråd inför möte i rådet den 5 oktober
 7. Justering
  Protokoll från sammanträdena den 22, 23 och 25 september samt uppteckningar från sammanträdena den 14 september
 8. (ev.) Övrigt

  Anm.: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 9 oktober
  kl. 09.00
  i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Allmänna frågor
  * Utrikes frågor

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.