Kallelse och föredragningslista 2016/17:12

Kallelse och föredragningslista 2016/17:12 EU-nämndens sammanträde 2016-11-15

EU-nämndens sammanträde 2016-11-15

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2016/17:12


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2016-11-15 kl. 12:05
Plats: EU-nämndens sessionssal (RÖ9-54)

Föredragningslista

 1. Allmänna frågor
  Statsrådet Ann Linde
  Information och samråd inför möte i rådet den 15 november 2016
 2. (ev.) Övrigt


  Anm.: Nästa sammanträde äger rum fredag den 18 november
  kl. 09:00 i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  *Utbildning, ungdom, kultur och idrott

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.