Kallelse och föredragningslista 2016/17:20

Kallelse och föredragningslista 2016/17:20 EU-nämndens sammanträde 2017-01-20

EU-nämndens sammanträde 2017-01-20

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2016/17:20


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2017-01-20 kl. 09:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Jordbruk och fiske frågor
  Statsrådet Sven-Erik Bucht
  Återrapport från möte i rådet den 12-13 december 2016
  Information och samråd inför möte i rådet den 23 januari 2017
 2. Justering
  Protokoll från sammanträdet den 13 januari 2017
 3. (ev.) Övriga frågor

  Anm.:
  Nästa sammanträde äger rum onsdag den 25 januari
  kl. 14.00 i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Ekonomiska och finansiella frågor

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.