Kallelse och föredragningslista 2016/17:46

Kallelse och föredragningslista 2016/17:46 EU-nämndens sammanträde 2017-06-29

EU-nämndens sammanträde 2017-06-29

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2016/17:46


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2017-06-29 kl. 14:00
Plats: OBS! EU-nämndens sessionssal (RÖ9-54)

Föredragningslista

 1. Återrapportering från Europeiska rådet
  Statsminister Stefan Löfven
  Återrapportering från möte i Europeiska rådet
  den 22-23 juni 2017
 2. (ev.) Övrigt

  Anm.:
  Nästa sammanträde äger rum fredagen den 7 juli 2017
  kl. 10:00 i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Ekonomiska och finansiella frågor

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.