Kallelse och föredragningslista 2016/17:49

Kallelse och föredragningslista 2016/17:49 EU-nämndens sammanträde 2017-09-08

EU-nämndens sammanträde 2017-09-08

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2016/17:49


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2017-09-08 kl. 10:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Rättsliga och inrikes frågor
  Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
  Återrapport från möte i rådet den 8-9 juni 2017
  Återrapport från informellt ministermöte den 6-7 juli 2017
  Information och samråd inför möte i rådet den 14 september
 2. (ca 10.20) Rättsliga och inrikes frågor
  Statsrådet Heléne Fritzon
  Information och samråd inför möte i rådet den 14 september
 3. Justering
  Uppteckningar från sammanträdena den 7 och 14 juli samt protokoll från sammanträdet den 14 juli 2017.
 4. (ev.) Övrigt


  Anm.:
  Nästa sammanträde äger rum fredagen den 22 september
  kl. 09.00 i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Allmänna frågor
  * Allmänna frågor - Art 50

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.