Kallelse och föredragningslista 2016/17:6

Kallelse och föredragningslista 2016/17:6 EU-nämndens sammanträde 2016-10-14

EU-nämndens sammanträde 2016-10-14

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2016/17:6


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2016-10-14 kl. 09:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Utrikes frågor - handel
  Statsrådet Ann Linde
  Återrapport från möte i rådet den 13 maj 2016
  Återrapport från informellt möte i rådet den 23 september 2016
  Information och samråd inför extra möte i rådet den 18 oktober 2016
 2. Allmänna frågor
  Statsrådet Ann Linde
  Återrapport från möte i rådet den 20 september 2016
  Information och samråd inför möte i rådet den 18 oktober 2016
 3. (ca kl. 10.00) Utrikes frågor
  Utrikesminister Margot Wallström
  Återrapport från möte i rådet den 18 juli 2016
  Information och samråd inför möte i rådet den 17 oktober 2016
 4. (ca kl. 11.00) Miljö
  Statsrådet Isabella Lövin
  Återrapport från möte i rådet den 30 september 2016
  Information och samråd inför möte i rådet den 17 oktober 2016
 5. (ca kl. 11.30) Miljö
  Miljöminister Karolina Skog
  Återrapport från möte i rådet den 20 juni 2016
  Återrapport från informellt ministermöte den 11-12 juli 2016
  Information och samråd inför möte i rådet den 17 oktober 2016
 6. Justering
  Uppteckningar från sammanträdet den 29 september och protokoll från sammanträdet den 7 oktober 2016
 7. (ev.) Övrigt

  forts.


  Anm.:
  Nästa sammanträde (gemensamt med FiU) äger rum tisdagen den 18 oktober kl. 10.30 i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Europeiska revisionsrättens årsbok
  Sammanträdet därpå äger rum onsdag den 19 oktober kl. 14:00 i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Europeiska rådet

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.