Kallelse och föredragningslista 2017/18:15

Kallelse och föredragningslista 2017/18:15 EU-nämndens sammanträde 2017-12-08

EU-nämndens sammanträde 2017-12-08

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2017/18:15


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2017-12-08 kl. 9:00:
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Utrikes frågor - utveckling
  Statsrådet Isabella Lövin
  Återrapport från möte i rådet den 19 maj 2017
  Återrapport från informellt ministermöte den 11 september 2017
  Information och samråd inför möte i rådet den 11 december 2017
 2. (ca kl. 09.15) Utrikes frågor samt utrikes frågor - utveckling
  Statsrådet Isabella Lövin
  Utrikesminister Margot Wallström
  Information och samråd inför möte i rådet den 11 december 2017
 3. Utrikes frågor
  Utrikesminister Margot Wallström
  Återrapport från möte i rådet den 13 november 2017
  Information och samråd inför möte i rådet den 11 december 2017
 4. (ca kl. 10.15) Allmänna frågor
  Utrikesminister Margot Wallström
  Statsrådet Ann Linde
  Information och samråd inför möte i rådet den 12 december 2017
 5. Allmänna frågor
  Statsrådet Ann Linde
  Återrapport från möte i rådet den 20 november 2017
  Information och samråd inför möte i rådet den 12 december 2017
 6. Allmänna frågor (art. 50)
  Statsrådet Ann Linde
  Återrapport från möte i rådet den 20 november 2017
  Information och samråd inför möte i rådet den 12 december 2017
 7. Utrikes frågor - handel
  Statsrådet Ann Linde
  Återrapport från möte i rådet den 10 november 2017
  Information och samråd inför möte i rådet den 10-13 december 2017
  forts.
 8. (ca kl. 11.15) Jordbruk och fiske
  Statsrådet Sven-Erik Bucht
  Återrapport från möte i rådet den 6 november 2017
  Information och samråd inför möte i rådet den 11-12 december 2017
 9. Justering
  Uppteckningar från sammanträdena den 17 och 24 november 2017 samt protokoll från den 24 november 2017 och den 1 december 2017.
 10. (ev.) Övriga frågor


  Anm.: Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 13 december
  kl. 14.00 i Skandiasalen
  och behandlar
  * Europeiska rådet