Kallelse och föredragningslista 2017/18:16

Kallelse och föredragningslista 2017/18:16 EU-nämndens sammanträde 2017-12-13

EU-nämndens sammanträde 2017-12-13

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2017/18:16


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2017-12-13 kl. 14:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Europeiska rådet
  Statsminister Stefan Löfven
  Information och samråd inför Europeiska rådet den 14-15 december 2017.
 2. (ev.) Övrigt


  Anm.:
  Nästa sammanträde äger rum fredagen den 15 december
  kl. 09:00
  . Sammanträdet äger rum i Skandiasalen och behandlar:
  * Transport, telekommunikation och energi
  * Miljö