Kallelse och föredragningslista 2017/18:21

Kallelse och föredragningslista 2017/18:21 EU-nämndens sammanträde 2018-02-09

EU-nämndens sammanträde 2018-02-09

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2017/18:21


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2018-02-09 kl. 9:00:
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Västerlånggatan 1

Föredragningslista

 1. Utbildning, ungdom, kultur och idrott
  Statsrådet Anna Ekström
  Återrapport från möte i rådet den 21-22 november 2017
  Information och samråd inför möte i rådet den 15 februari 2018
 2. Justering
  Protokoll från sammanträdet den 26 januari 2018 samt uppteckningar från sammanträdena den 19 och 26 januari 2018
 3. (ev.) Övriga frågor

  Anm.
  : Nästa sammanträde äger rum fredagen den 16 februari i Skandiasalen (N3) och behandlar
  * jordbruk och fiske
  * ekonomiska och finansiella frågor