Kallelse och föredragningslista 2017/18:23

Kallelse och föredragningslista 2017/18:23 EU-nämndens sammanträde 2018-02-21

EU-nämndens sammanträde 2018-02-21

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2017/18:23


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2018-02-21 kl. 8:00:
Plats: Skandiasalen (N3). Obs! Entré från Västerlånggatan 1

Föredragningslista

 1. Informellt möte mellan EU:s stats- och regeringschefer
  Statssekreterare Hans Dahlgren
  Information inför informellt möte mellan EU:s stats- och regeringschefer den 23 februari 2018
 2. (ev.) Övrigt

  Anm.:
  Nästa sammanträde äger rum fredagen den 23 februari 2018
  kl. 09.00 i Skandiasalen och behandlar
  * Utrikesfrågor
  * Allmänna frågor
  * Allmänna frågor art. 50