Kallelse och föredragningslista 2017/18:31

Kallelse och föredragningslista 2017/18:31 EU-nämndens sammanträde 2018-04-26

EU-nämndens sammanträde 2018-04-26

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2017/18:31


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2018-04-26 kl. 15:05
Plats: Skatteutskottets sessionssal (RÖ4-09)

Föredragningslista

  1. Verksamheten i Europeiska unionen under 2017 (2017/18:EUN1y)
    Justering av yttrande till Utrikesutskottet Skr. 2017/18:118
  2. (ev) Övrigt

    Anm.: Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 9 maj kl. 10.15 i Skandiasalen och behandlar:
    * Allmänna frågor
    * Allmänna frågor art. 50