Kallelse och föredragningslista 2017/18:38

Kallelse och föredragningslista 2017/18:38 EU-nämndens sammanträde 2018-06-08

EU-nämndens sammanträde 2018-06-08

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2017/18:38


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2018-06-08 kl. 9:00:
Plats: Skandiasalen (N3), entré från Västerlånggatan 1

Föredragningslista

 1. Transport, telekommunikation och energi
  Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan
  Återrapport från möte i rådet den 18 december 2017
  Återrapport från informellt ministermöte den 18-19 april 2018
  Information och samråd inför möte i rådet den 11 juni 2018
 2. Justering
  Uppteckningar från sammanträde den 25 maj 2018 samt protokoll från sammanträde den 1 juni 2018
 3. ev. (Övrigt)

  Anm.
  : Nästa sammanträde äger rum fredagen den 15 juni kl. 09.00 i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Jordbruk och fiske
  * Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.