Kallelse och föredragningslista 2017/18:39

Kallelse och föredragningslista 2017/18:39 EU-nämndens sammanträde 2018-06-15

EU-nämndens sammanträde 2018-06-15

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2017/18:39


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2018-06-15 kl. 9:00:
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Sysselsättning, socialpolitik, hälso-och sjukvård samt konsumentfrågor
  Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
  Återrapport från möte i rådet den 15 mars 2018
  Återrapport från informellt ministermöte 17-18 april 2018
  Information och samråd inför möte i rådet den 21-22 juni 2018
 2. (ca kl. 09.30) Sysselsättning, socialpolitik, hälso-och sjukvård samt konsumentfrågor
  Socialminister Annika Strandhäll
  Återrapport från möte i rådet den 15 mars 2018
  Information och samråd inför möte i rådet den 21-22 juni 2018
 3. (ca kl. 09.50) Jordbruk och fiske
  Statssekreterare Elisabeth Backteman
  Återrapport från möte i rådet den 16 april 2018
  Information och samråd inför möte i rådet den 18 juni 2018
 4. Justering
  Uppteckningar från sammanträdet den 1 juni samt protokoll från sammanträdet den 8 juni 2018.
 5. (ev.) Övriga frågor

  Anm.: Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 20 juni kl. 09.00 i Skandiasalen och behandlar:
  * Allmänna frågor
  * Allmänna frågor art. 50
  * Ekonomiska och finansiella frågor
  * Miljö
  * Utrikes frågor


  forts.

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.