Kallelse och föredragningslista 2017/18:40

Kallelse och föredragningslista 2017/18:40 EU-nämndens sammanträde 2018-06-20

EU-nämndens sammanträde 2018-06-20

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2017/18:40


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2018-06-20 kl. 9:00:
Plats: Skandiasalen (N3), entré från Västerlånggatan 1

Föredragningslista

 1. Utrikes frågor
  Försvarsminister Peter Hultqvist
  Kabinettsekreterare Annika Söder
  Återrapport från möte i rådet den 6 mars 2018
  Information och samråd inför möte i rådet den 25 juni 2018
 2. Utrikes frågor
  Kabinettsekreterare Annika Söder
  Återrapport från möte i rådet den 28 maj 2018
  Information och samråd inför möte i rådet den 25 juni 2018
 3. (ca. kl. 10.15) Allmänna frågor
  Statsrådet Ann Linde
  Kabinettsekreterare Annika Söder
 4. Allmänna frågor
  Statsrådet Ann Linde
  Återrapport från möte i rådet den 14 maj 2018
  Information och samråd inför möte i rådet den 26 juni 2018
 5. Allmänna frågor (art. 50)
  Statsrådet Ann Linde
  Återrapport från möte i rådet den 14 maj 2018
  Information och samråd inför möte i rådet den 26 juni 2018
  forts. 6. (ca kl. 11.00) Miljö
  Miljöminister Karolina Skog
  Återrapport från möte i rådet den 5 mars 2018
  Återrapport från informellt ministermöte den 10-11 april
  Information och samråd inför möte i rådet den 25 juni 2018

  Ajournering
 7. (kl. 13.00) Ekonomiska och finansiella frågor
  Finansminister Magdalena Andersson
  Återrapport från möte i rådet den 25 maj 2018
  Information och samråd inför möte i rådet den 22 juni 2018
 8. Justering
  Protokoll från sammanträdet den 15 juni 2018.
 9. (ev.) Övriga frågor

  Anm.
  : Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 27 juni kl. 14.00 i Skandiasalen och behandlar:
  * Europeiska rådet

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.