Kallelse och föredragningslista 2017/18:41

Kallelse och föredragningslista 2017/18:41 EU-nämndens sammanträde 2018-06-27

EU-nämndens sammanträde 2018-06-27

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2017/18:41


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2018-06-27 kl. 14:00
Plats: Skandiasalen (N3), entré från Västerlånggatan 1

Föredragningslista

  1. Europeiska rådet
    Statsminister Stefan Löfven
    Information och samråd inför Europeiska rådet den 28-29 juni 2018
  2. (ev.) Övrigt


    Anm.: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 6 juli kl. 10.00. Sammanträdet äger rum i Skandiasalen och behandlar:
    * Ekonomiska och finansiella frågor

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.