Kallelse och föredragningslista 2017/18:42

Kallelse och föredragningslista 2017/18:42 EU-nämndens sammanträde 2018-07-06

EU-nämndens sammanträde 2018-07-06

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2017/18:42


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2018-07-06 kl. 10:00
Plats: Skandiasalen (N3), entré från Västerlånggatan 1

Föredragningslista

 1. Ekonomiska och finansiella frågor
  Finansminister Magdalena Andersson
  Återrapport från möte i rådet den 22 juni 2018
  Information och samråd inför möte i rådet den 13 juli 2018
 2. Justering
  Uppteckningar från sammanträdena den 8, 15 och 20 juni 2018 samt protokoll från sammanträdena den 20 och 27 juni 2018
 3. (ca kl. 10.30) Återrapport från Europeiska rådet den 28-29 juni 2018 (öppen del)
  Statssekreterare Hans Dahlgren
  Återrapport från Europeiska rådet den 28-29 juni 2018
 4. (ev.) Övriga frågor


  Anm.:
  Nästa sammanträde äger rum fredagen den 13 juli kl. 10.00 i Skandiasalen och behandlar:
  * Utrikes frågor
  * Jordbruk och fiske
  * Allmänna frågor art. 50
  * Ekonomiska och finansiella frågor - budget

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.