Kallelse och föredragningslista 2017/18:45

Kallelse och föredragningslista 2017/18:45 EU-nämndens sammanträde 2018-09-19

EU-nämndens sammanträde 2018-09-19

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2017/18:45


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2018-09-19 kl. 10:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Informellt möte med EU:s stats-och regeringschefer
  Statsminister Stefan Löven
  Information och samråd inför informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer den 19-20 september
 2. (ev.) Övrigt

  Anm.: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 21 september
  kl. 10.00.
  Sammanträdet äger rum i Skandiasalen och behandlar:
  * Konkurrenskraft

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.