Kallelse och föredragningslista 2018/19:24

Kallelse och föredragningslista 2018/19:24 EU-nämndens sammanträde 2019-03-20

EU-nämndens sammanträde 2019-03-20

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2018/19:24


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2019-03-20 kl. 10:00
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

 1. Europeiska rådet
  Statsminister Stefan Löfven
  Information och samråd inför Europeiska rådet den 21-22 mars 2019
 2. (ev.) Övrigt

  Anm.: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 5 april 2019
  kl. 09.00
  i Skandiasalen och behandlar:
  * Utrikes frågor
  * Allmänna frågor

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.