Kallelse och föredragningslista 2018/19:25

Kallelse och föredragningslista 2018/19:25 EU-nämndens sammanträde 2019-04-05

EU-nämndens sammanträde 2019-04-05

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2018/19:25


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2019-04-05 kl. 9:00:
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista