Kallelse och föredragningslista 2018/19:26

Kallelse och föredragningslista 2018/19:26 EU-nämndens sammanträde 2019-04-10

EU-nämndens sammanträde 2019-04-10

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2018/19:26


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2019-04-10 kl. 10:00
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

 1. Europeiska rådet (art. 50)
  Statsminister Stefan Löfven
  Information och samråd inför Europeiska rådet (art. 50) den 10 april 2019
 2. (ev.) Övrigt

  Anm.: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 12 april
  kl. 09.00
  i Skandiasalen och behandlar:
  * Jordbruk och fiske