Kallelse och föredragningslista 2018/19:28

Kallelse och föredragningslista 2018/19:28 EU-nämndens sammanträde 2019-04-24

EU-nämndens sammanträde 2019-04-24

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2018/19:28


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2019-04-24 kl. 13:30
Plats: Obs! Ändring av sessionssal till RÖ9-54

Föredragningslista

 1. Verksamheten i Europeiska unionen under 2018
  Justering av yttrande till Utrikesutskottet Skr. 2018/19:115
 2. Justering
  Uppteckningar från sammanträdena den 5, 10 och 12 april 2019 och protokoll från sammanträdena den 10 och 12 april 2019.
 3. (ev.) Övriga frågor

  Anm: Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 8 maj 2019 kl. 15.00 i Skandiasalen och behandlar:
  * Informellt möte stats- och regeringschefer

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.