Kallelse och föredragningslista 2018/19:29

Kallelse och föredragningslista 2018/19:29 EU-nämndens sammanträde 2019-05-08

EU-nämndens sammanträde 2019-05-08

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2018/19:29


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2019-05-08 kl. 15:00
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

 1. Informellt möte mellan stats- och regeringschefer
  Statsminister Stefan Löfven
  Information och samråd inför informellt möte i kretsen av stats-och regeringschefer i Sibiu den 9 maj 2019.
 2. (ev.) Övrigt

  Anm.: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 10 maj
  kl. 09.00
  i Skandiasalen och behandlar:
  * Utrikes frågor
  * Utrikes frågor - försvar
  * Utrikes frågor - utveckling
  * Jordbruk och fiske

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.