Kallelse och föredragningslista 2018/19:34

Kallelse och föredragningslista 2018/19:34 EU-nämndens sammanträde 2019-05-27

EU-nämndens sammanträde 2019-05-27

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2018/19:34


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2019-05-27 kl. 15:00
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

 1. Informellt möte mellan stats- och regeringschefer
  Statsminister Stefan Löfven
  Information och samråd inför informellt möte i kretsen av stats-och regeringschefer den 28 maj 2019.
 2. (ev.) Övrigt

  Anm.: Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 29 maj
  kl. 10.00
  i Skandiasalen och behandlar:
  * Rättsliga och inrikes frågor
  * Transport, telekommunikation och energi

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.