Kallelse och föredragningslista 2018/19:36

Kallelse och föredragningslista 2018/19:36 EU-nämndens sammanträde 2019-06-05

EU-nämndens sammanträde 2019-06-05

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2018/19:36


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2019-06-05 kl. 10:00
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

 1. Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor
  Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
  Återrapport från möte i rådet den 15 mars 2019
  Återrapport från informellt ministermöte den 10-11 april 2019
  Information och samråd inför möte i rådet den 13 juni 2019
 2. (ca. 10.15) Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor
  Socialminister Lena Hallengren
  Återrapport från möte i rådet den 7 december 2018
  Återrapport från möte i rådet den 15 mars 2019
  Återrapport från informellt ministermöte den 14-15 april 2019
  Information och samråd inför möte i rådet den 13-14 juni 2019
 3. (ca. 10.30) Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (jämställdhet)
  Statsrådet Åsa Lindhagen
  Återrapport från möte i rådet den 6 december 2018
  Återrapport från informellt ministermöte den 10-11 april 2019
  Information och samråd inför möte i rådet den 13 juni 2019
 4. Justering
  Uppteckningar från sammanträdena den 15 och 17 maj och protokoll från sammanträdet den 29 maj 2019.
 5. (ev.) Övriga frågor

  Anm:
  Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 12 juni 2019
  kl. 11.00
  i Skandiasalen och behandlar:
  * Ekonomiska och finansiella frågor

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.