Kallelse och föredragningslista 2018/19:39

Kallelse och föredragningslista 2018/19:39 EU-nämndens sammanträde 2019-06-19

EU-nämndens sammanträde 2019-06-19

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2018/19:39


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2019-06-19 kl. 8:00:
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

 1. Miljö
  Miljö- och klimatminister Isabella Lövin
  Återrapport från möte i rådet den 5 mars 2019
  Återrapport från informellt ministermöte den 20?21 maj 2019
  Information och samråd inför möte i rådet den 26 juni 2019
 2. (ca kl. 08.30) Transport, telekommunikation och energi
  Statsrådet Anders Ygeman
  Återrapport från möte i rådet den 4 mars 2019
  Återrapport från informellt ministermöte den 2 april 2019
  Information och samråd inför möte i rådet den 25 juni 2019
 3. (ca kl. 08.45) Allmänna frågor - sammanhållning
  Statssekreterare Per Callenberg
  Återrapport från möte i rådet den 30 november 2018
  Återrapport från informellt ministermöte den 12 april 2019
  Information och samråd inför möte i rådet den 25 juni 2019
 4. Justering
  Protokoll från sammanträdena den 12 respektive 14 juni 2019.
 5. (ev.) Övriga frågor

  Anm: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 5 juli 2019
  kl. 10.00
  i RÖ9-54 och behandlar:
  * Ekonomiska och finansiella frågor
  * Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.