Kallelse och föredragningslista 2018/19:40

Kallelse och föredragningslista 2018/19:40 EU-nämndens sammanträde 2019-06-19

EU-nämndens sammanträde 2019-06-19

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2018/19:40


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2019-06-19 kl. 14:00
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

 1. Europeiska rådet
  Statsminister Stefan Löfven
  Information och samråd inför Europeiska rådet den 20-21 juni 2019
 2. (ev.) Övrigt

  Anm:
  Nästa sammanträde äger rum fredagen den 5 juli 2019
  kl. 10.00
  i RÖ9-54 och behandlar:
  * Ekonomiska och finansiella frågor
  * Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.