Kallelse och föredragningslista 2018/19:46

Kallelse och föredragningslista 2018/19:46 EU-nämndens sammanträde 2019-07-02

EU-nämndens sammanträde 2019-07-02

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2018/19:46


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2019-07-02 kl. 10:45
Plats: EU-nämndens sessionssal RÖ9-54, extra sammanträde

Föredragningslista

 1. Europeiska rådet
  Statsminister Stefan Löfven
  Information och samråd under Europeiska rådet den 30 juni som återupptas den 2 juli 2019
 2. (ev.) Övrigt

  Anm:
  Nästa sammanträde äger rum fredagen den 5 juli 2019 kl. 10.00 i RÖ9-54 och behandlar:
  * Ekonomiska och finansiella frågor
  * Allmänna frågor
  * Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.