Kallelse och föredragningslista 2018/19:48

Kallelse och föredragningslista 2018/19:48 EU-nämndens sammanträde 2019-07-02

EU-nämndens sammanträde 2019-07-02

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2018/19:48


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2019-07-02 kl. 20:00
Plats: RÖ9-54

Föredragningslista

 1. Europeiska rådet
  Statsminister Stefan Löfven
  Återrapport från Europeiska rådets möte
 2. (ev.) Övrigt
  Anm: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 5 juli 2019
  kl. 10.00 i RÖ9-54 och behandlar:
  * Ekonomiska och finansiella frågor
  * Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.