Kallelse och föredragningslista 2018/19:49

Kallelse och föredragningslista 2018/19:49 EU-nämndens sammanträde 2019-07-12

EU-nämndens sammanträde 2019-07-12

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2018/19:49


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2019-07-12 kl. 10:00
Plats: EU-nämndens sessionssal RÖ9-54

Föredragningslista

 1. Utrikes frågor
  Utrikesminister Margot Wallström
  Återrapport från möte i rådet den 17 juni 2019
  Information och samråd inför möte i rådet den 15 juli 2019
 2. (ca kl.10.45) Allmänna frågor
  Statsrådet Hans Dahlgren
  Återrapport från möte i rådet den 18 juni 2019
  Information och samråd inför möte i rådet den 18 juli 2019
 3. (ca kl. 11.15) Ekonomiska och finansiella frågor - budget
  Statsrådet Hans Dahlgren
  Återrapport från möte i rådet den 16 och 19 november 2018
  Information och samråd inför möte i rådet den 24 juli 2019
 4. (ca 11.30) Jordbruk och fiske
  Statsrådet Jennie Nilsson
  Återrapport från möte i rådet den 18 juni 2019
  Information och samråd inför möte i rådet den 15 juli 2019
 5. Justering
  Uppteckningar från sammanträdet den 20 juni och protokoll från sammanträdena den 2 respektive 5 juli 2019.
 6. Studieresa till Helsingfors den 16-17 september 2019
  Ev. beslut
 7. (ev.) Övriga frågor

  Anm:
  Nästa sammanträde äger rum fredagen den 13 september 2019 kl. 09.00 i Skandiasalen och behandlar:
  * Jordbruk och fiske
  * Allmänna frågor
  forts.

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.