Kallelse och föredragningslista 2019/20:14

Kallelse och föredragningslista 2019/20:14 EU-nämndens sammanträde 2019-11-22

EU-nämndens sammanträde 2019-11-22

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2019/20:14


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2019-11-22 kl. 9:00:
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

 1. Utrikes frågor - utveckling 
  Statsrådet Peter Eriksson
  Återrapport från möte i rådet den 16 maj 2019
  Information och samråd inför möte i rådet den 25 november 2019

 2. (ca kl. 09.30) KonkurrenskraftRymd och forskning
  Statsrådet Matilda Ernkrans
  Återrapport från möte i rådet den 28 maj 2019
  Återrapport från möte i rådet den 27 september 2019
  Information och samråd inför möte i rådet den 29 november 2019
   
 3. (ca kl. 09.50) KonkurrenskraftInre marknad och industri
  Statsrådet Anna Hallberg
  Återrapport från möte i rådet den 26 september 2019
  Information och samråd inför möte i rådet den 28 november 2019

 4. (ca kl. 10.20) KonkurrenskraftInre marknad och industri
  Statsrådet Lena Micko
  Information och samråd inför möte i rådet den 28 november 2019

 5. Justering
  Uppteckningar från sammanträdena den 6 och 8 november samt protokoll från sammanträdet den 15 november 2019.

 6. (ev.) Övriga frågor


                                                                          
  forts. 


  Anm: Nästa sammanträde äger rum 
  fredagen den 29 november 2019 kl. 09.00 i Skandiasalen och behandlar:
  * Transport, telekommunikation och energi
  * Rättsliga och inrikes frågor
  * Ekonomiska och finansiella frågor

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.