Kallelse och föredragningslista 2019/20:17

Kallelse och föredragningslista 2019/20:17 EU-nämndens sammanträde 2019-12-11

EU-nämndens sammanträde 2019-12-11

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2019/20:17


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2019-12-11 kl. 14:00
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

 1. Europeiska rådet
  Statsminister Stefan Löfven
  Information och samråd inför Europeiska rådet den 12-13 december 2019
 2. (ev.) Övrigt

  Anm: 
  Nästa sammanträde äger rum fredagen den 13 december 2019 kl. 09.00 i Skandiasalen och behandlar:
  * Miljö
  * Jordbruk och fiske