Kallelse och föredragningslista 2019/20:24

Kallelse och föredragningslista 2019/20:24 EU-nämndens sammanträde 2020-02-19

EU-nämndens sammanträde 2020-02-19

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2019/20:24


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2020-02-19 kl. 14:00
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

 1. Europeiska rådet
  Statsminister Stefan Löfven
  Information och samråd inför extra möte i Europeiska rådet den 20 februari 2020
 2. (ev.) Övrigt

  Anm: 
  Nästa sammanträde äger rum fredagen den 21 februari kl. 09.00 i Skandiasalen och behandlar:
  * Allmänna frågor
  * Konkurrenskraft

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.