Kallelse och föredragningslista 2019/20:25

Kallelse och föredragningslista 2019/20:25 EU-nämndens sammanträde 2020-02-21

EU-nämndens sammanträde 2020-02-21

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2019/20:25


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2020-02-21 kl. 9:00:
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

 1. Allmänna frågor
  Statsrådet Hans Dahlgren (deltar per telefon) 
  Utrikesminister Ann Linde
  Information och samråd inför möte i rådet den 25 februari 2020
 2. Allmänna frågor
  Statsrådet Hans Dahlgren 
  (deltar per telefon)
  Återrapport från möte i rådet den 17 februari 2020
  Information och samråd inför möte i rådet den 25 februari 2020
 3. (ca kl. 09.45) KonkurrenskraftInre marknad och industri
  Näringsminister Ibrahim Baylan
  Återrapport från möte i rådet den 28 november 2019
  Information och samråd inför möte i rådet den 27 februari 2019

 4. (ca. kl. 10.15) KonkurrenskraftForskning
  Statsrådet Matilda Ernkrans
  Återrapport från möte i rådet den 29 november 2019
  Återrapport från informellt ministermöte den 4 februari 2020
  Information och samråd inför möte i rådet den 28 februari 2020
 5. Justering
  Protokoll från sammanträdena den 12, 14 och 19 februari 2020.

 6. (ev.) Övriga frågor

  Anm: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 28 februari kl. 10.00 i Skandiasalen och behandlar:
  * Miljö                                                                  
                                                                             forts.