Kallelse och föredragningslista 2019/20:35

Kallelse och föredragningslista 2019/20:35 EU-nämndens sammanträde 2020-03-23

EU-nämndens sammanträde 2020-03-23

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2019/20:35


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2020-03-23 kl. 11:30
Plats: Obs! EU-nämndens sessionssal RÖ9-54

Föredragningslista

  1. Information om EU:s åtgärder för att hantera coronavirusets spridning och dess effekter
    Statsrådet Hans Dahlgren

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.