Kallelse och föredragningslista 2019/20:39

Kallelse och föredragningslista 2019/20:39 EU-nämndens sammanträde 2020-04-06

EU-nämndens sammanträde 2020-04-06

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2019/20:39


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2020-04-06 kl. 11:30
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

  1. Information om EU:s åtgärder för att hantera coronavirusets spridning och dess effekter
    Statsrådet Hans Dahlgren

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.