Kallelse och föredragningslista 2019/20:40

Kallelse och föredragningslista 2019/20:40 EU-nämndens sammanträde 2020-04-07

EU-nämndens sammanträde 2020-04-07

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2019/20:40


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2020-04-07 kl. 10:00
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

  1. Kommissionens förslag om inrättande av ett europeiskt instrument för tillfälligt stöd för att minska risken för arbetslöshet i en krissituation (SURE) till följd av utbrottet av covid-19
    Finansminister Magdalena Andersson
    Information och samråd inför videomöte den 7 april 2020
  2. Förslag till rådets förordning om aktivering av krisstöd enligt rådets förordning (EU) 2016/369 av den 15 mars 2016 och om ändring av dess bestämmelser med anledning av covid-19-utbrottet
    Finansminister Magdalena Andersson
    Information och samråd inför videomöte den 7 april 2020
 

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.