Kallelse och föredragningslista 2019/20:41

Kallelse och föredragningslista 2019/20:41 EU-nämndens sammanträde 2020-04-14

EU-nämndens sammanträde 2020-04-14

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2019/20:41


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2020-04-14 kl. 12:30
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

  1. Utrikes frågor - handel
    Statsrådet Anna Hallberg
    Information och samråd inför videomöte den 16 april 2020
  2. (ca. kl. 13.00) Information om EU:s åtgärder för att hantera coronavirusets spridning och dess effekter
    Statsrådet Hans Dahlgren

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.