Kallelse och föredragningslista 2019/20:4

Kallelse och föredragningslista 2019/20:4 EU-nämndens sammanträde 2019-09-25

EU-nämndens sammanträde 2019-09-25

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2019/20:4


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2019-09-25 kl. 17:00
Plats: RÖ9-54

Föredragningslista

  1. Förordning om hållbar finansiering - taxonomi
    Statssekreteraren Ulf Holm
    Information och samråd inför möte i rådet den 26 september 2019
  2. (ev). Övrigt

    Anm: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 27 september 2019 kl. 09.00 och behandlar:
    * Miljö

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.