Kallelse och föredragningslista 2019/20:56

Kallelse och föredragningslista 2019/20:56 EU-nämndens sammanträde 2020-06-05

EU-nämndens sammanträde 2020-06-05

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2019/20:56


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2020-06-05 kl. 08:00
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.