Kallelse och föredragningslista 2019/20:59

Kallelse och föredragningslista 2019/20:59 EU-nämndens sammanträde 2020-06-18

EU-nämndens sammanträde 2020-06-18

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2019/20:59


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2020-06-18 kl. 13:00
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

  1. Information och samråd inför videomöte i kretsen av stats- och regeringschefer
    Statsminister Stefan Löfven
    Information och samråd inför videomöte i kretsen av stats- och regeringschefer den 19 juni 2020

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.