Kallelse och föredragningslista 2019/20:60

Kallelse och föredragningslista 2019/20:60 EU-nämndens sammanträde 2020-06-26

EU-nämndens sammanträde 2020-06-26

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2019/20:60


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2020-06-26 kl. 09:00
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

 1. Jordbruk och fiske
  Statsrådet Jennie Nilsson
  Återrapport från videomöte den 8 juni 2020
  Information och samråd inför videomöte den 29 juni 2020
 2. Justering
  Uppteckningar från sammanträdena den 3 och 5 juni och protokoll från sammanträdena den 17 och 18 juni 2020
 3. (ev.) Övriga frågor

    

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.